top of page
השופט זמיר במרכז פישר לבוררות

כבוד שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב (בדימוס), אבי זמיר, בהרצאה על ניהול יעיל של הליך בוררות

השמאי הממשלתי במרכז פישר

25/04/18 - משתתפי קורס הבוררים לומדים על תשתיות ומקרקעין מהשמאי הממשלתי הראשי של משרד המשפטים

מרכז פישר להכשרת בוררים

השופט בדימוס, עדי זרנקין, בהרצאתו בפני הסטודנטים במרכז פישר

מרכז פישר להכשרת בוררים

עוה״ד שווץ, שותף ומנהל המחלקה המוניציפלית במשרד גדעון פישר ושות׳, מלמד את משתתפי מרכז פישר להכשרת הבוררים בבר-אילן

מרכז פישר להכשרת בוררים

אסתי היים מרצה באוניברסיטת בר-אילן, למשתתפי מרכז פישר להכשרת בוררים, על היבטים מנטליים חשובים לבוררים

מרכז פישר להכשרת בוררים

אבינעם הדס

מרכז פישר להכשרת בוררים

אבינעם הדס

מרכז פישר להכשרת בוררים

פרופסור חמי בן-נון

מרכז פישר להכשרת בוררים

הרצאת רו"ח אוקסהורן, מומחה לחשבונאות משפטית

מרכז פישר להכשרת בוררים

ד"ר עדי זרנקין, שופט (בדימוס), בורר ומגשר

מרכז פישר להכשרת בוררים

גב' דורית עוזיאל, מרצה על ניתוח שפת גוף בעת הליך בוררות

מרכז פישר להכשרת בוררים

פרופ' מיכל אלברשטיין, מומחית ליישוב סכסוכים, מרצה על גישבור - בין גישור לבוררות

מרכז פישר להכשרת בוררים

ד"ר אמרני, מנכ"ל משרד הפנים לשעבר, מרצה על בוררויות בעולם המוניצפאלי

מרכז פישר להכשרת בוררים

פרופ' אסא כשר, מומחה בעל שם בינ"ל, מרצה על אתיקה בבוררויות

מרכז פישר להכשרת בוררים

פרופ' שחר ליפשיץ, דיקאן הפקולטה למשפטים, אוני' בר-אילן, בהרצאתו בנושא דיני חוזים

מרכז פישר להכשרת בוררים

עו"ד הילה סמורזיק, מומחית בתחומי הליטיגציה והבוררות מרצה על הסכם הבוררות

bottom of page