טקס סיום המחזור הרביעי וחלוקת תעודות

DRO_0104
DRO_0104
DRO_0136
DRO_0136
DRO_0392
DRO_0392
DRO_0119
DRO_0119
DRO_0143
DRO_0143
DRO_0368
DRO_0368
DRO_0369
DRO_0369
DRO_0381
DRO_0381
DRO_0378
DRO_0378
DRO_0374
DRO_0374
DRO_0387
DRO_0387
DRO_0348
DRO_0348
DRO_0339
DRO_0339
DRO_0357
DRO_0357
DRO_0363
DRO_0363
DRO_0359
DRO_0359
DRO_0341
DRO_0341
DRO_0315
DRO_0315
DRO_0336
DRO_0336
DRO_0322
DRO_0322
DRO_0326
DRO_0326
DRO_0330
DRO_0330
DRO_0317
DRO_0317
DRO_0300
DRO_0300
DRO_0291
DRO_0291