top of page

משמאל לימין:

עו"ד גדעון פישר, יו"ר מרכז פישר להכשרת בוררים.

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא אוניברסיטת בר-אילן.

עו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר.

1.jpg

סימולציות של בורר וצדדים שמופיעים בפניו - בהנחיית עוה״ד גדעון פישר, יו"ר מרכז פישר להכשרת בוררים -  המכשיר את משתתפי הקורס באמצעות תירגול סיטואציות מעשיות

מחזור נוסף של הכשרת בוררים, שבו למעלה מ-100 משתתפים, זוכה לברכת דיקן הפקולטה למשפטים באוני׳ בר אילן, פרופ׳ פרז.

עו"ד דפנה פישר, בוררת בינלאומית ושותפה בכירה במשרד עו"ד גדעון פישר, בהרצאתה בקורס בעניין חוקי הבוררות הבינלאומית

משמאל לימין:

פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

עו"ד גדעון פישר, יו"ר מרכז פישר להכשרת בוררים.

כבוד השופט דוד חשין, לשעבר נשיא בית המשפט המחוזי ירושלים.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר.

עו"ד גדעון פישר, יו"ר מרכז פישר להכשרת בוררים.

בהרצאת פתיחה במחזור הרביעי של הקורס, יחד עם דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה, פרופ' אורן פרז.

גכג.jpg

הרצאת כב׳ השופט ד״ר זרנקין, מביה״מ המחוזי, בפני כ- 100 משתתפי הקורס, במרכז פישר להכשרת בוררים בישראל, שליד הפק׳ למשפטים באוני׳ בר-אילן.

עו"ד גדעון פישר, יו"ר מרכז פישר להכשרת בוררים, 

יחד עם ד"ר חנן מנדל, הפקולטה למשפטים בבר אילן,

בתחילת הרצאתו

1.jpg

עוה״ד גדעון פישר (במרכז) הנחה אמש פאנל בוררות בעולם הביטוח, עם כמאה משתתפי הקורס להכשרת בוררים, שהקשיבו ליועמ״ש קבוצת איילון עוה״ד מוסנזון ולמנכ״ל סוכנות הייטקזון ירון בר-און   

פאנל בוררות בעולם הביטוח בהנחיית עו״ד גדעון פישר ונציגים בכירים של חברות וסוכנויות ביטוח

תמונה קורס בוררים בר אילן 191218.jpg

פאנל בוררות - בעולם הביטוח 

bottom of page