top of page

היערכות האוניברסיטה העברית לתחרות בוררות מסחרית בווינה, בחסות ICC ומשרד עו"ד גדעון פישר 

חברי הסגל של מרכז פישר להכשרת בוררים השתתפו בוררות בינלאומית מסחרית מבוימת באוניברסיטה העברית, כחלק מהיערכות האוניברסיטה, לקראת השתתפות הנבחרת בתחרות היוקרתית והגדולה בעולם לבוררות מסחרית בינלאומית, אשר תתקיים בווינה.

בהליך המבוים, הציגו הצדדים את טענותיהם במסגרת מקרה משפטי מורכב, בפני הבוררים: השופט (בדימוס) דוד חשין, עו"ד גדעון פישר ועו"ד דפנה פישר.

היערכות לתחרות בוררות מסחרית בווינה
היערכות לתחרות בוררות מסחרית בווינה
היערכות לתחרות בוררות מסחרית בווינה
bottom of page