top of page
ed3ea099689f1ed8bfaba007a1fef2a3_gideon111.jpg

קרן פישר

"אשריך כי באגורה קטנה תוכל להרנין נפש דש ונכלם"

קרן פישר הינה עמותה רשומה, בלתי תלויה, שייעודה הוא מתן תרומות ומלגות למטרות קידום נושאי רווחה, חברה וחינוך, וכן סיוע לאוכלוסיות שונות הנמצאות במצוקה כלכלית, חברתית, אישית, רפואית ונפשית.

הקרן נקראת על-שמם של ניצולי השואה, יוסף בן שמואל פישר ומלי פישר בת שיינה רבקה לבית שוורץ, אשר הקימו עץ משפחה יש מאין והשקיעו כחמישים שנות עשייה ציונית מפוארת.

קרן פישר הציבה לה כמטרה ראשונה במעלה לאתר את מוקדי המצוקה בחברה הישראלית ולהושיט יד לאותם יחידים וקבוצות שנשכחו אי-שם בחצר האחורית של החברה.

 

הקרן, מיסודה של אגודת נאמני רוטרי ת"א-יפו דרום (מס' עמותה 580012144) התאגדה כדין והינה בעלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות מזה שנים רבות ותעודה המזכה תרומות לפי ס‘ 46 א‘ לפקודת מס הכנסה. העמותה הוקמה בשנות השישים וביצעה עשרות פרוייקטים לרווחת הציבור, האחרון שבהם, הינו הקמת קרן משותפת עם מכללת אפקה בהיקף של 800,000 ש"ח לסיוע לסטודנטים מישובי הפריפריה.
מייסדי קרן פישר וחברי ההנהלה חרטו על דגלם לסייע בעיקר במקומות שאינם זוכים להכרה מגורמי הסיוע הממשלתיים או העמותות והארגונים השונים, ולאתר את הזקוקים נואשות לתמיכה אך אינם מקוטלגים בהכרח כ“מקרי סעד“. כמו כן פועלת הקרן להקמת מפעל הנצחת השואה וסיוע לבני הדור השני של הניצולים.

אם הנכם מזדהים עם מטרות הקרן ופעילותה ומעוניינים לסייע כספית, המען לתרומות הינו:

בנק איגוד (13) סניף תל-אביב ראשי 063, מספר חשבון 59098/74.

קבלה המזכה בהתאם לסעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה תישלח לכל תורם בדואר.

יצירת קשר:

במייל: ps@fisher-lawfirm.com

בטלפון: 03-6913999

בפקס: 03-6913998 (יש לציין בראשית הפקס "לכבוד קרן פישר")

בדואר: מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק.39, תל אביב 6701101

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page