top of page
המרכז למשפט מסחרי בשיתוף מרכז פישר שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה למחזור 15 של הקורס המבוקש - השתלמות הכשרת בוררים בזום

 

מחזור נוסף נפתח ב 7 למאי 2024, מספר המקומות מוגבל, ממליצים לכם להבטיח את מקומכם

info@crc-israel.org

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

לוגו 50

לוגו 50

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

לוגו קטן - מרכז פישר

לוגו קטן - מרכז פישר

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

 

בסיומם של 14 מחזורים של קורסים פרונטליים ומקוונים עם למעלה מאלף בוררים בוגרי הקורס שלנו, אנו מקיימים כעת קורס נוסף דיגיטלי מקוון – בזום. 

 

הקישור לזום נשלח למשתתפים

 

הקורס מעניק הכשרה, שמאפשרת עמידה בהצלחה במבחן לקבלת דיפלומה, במסלול מקצועי חדש, באמצעות רישום בלשכת הבוררים בישראל.

 

 

לקורס נרשמו מאות משתתפים במחזורים האחרונים, כולל אנשי עסקים, אנשי תקשורת, מנכ"לים בכירים, טייסים, קצינים בכירים, שמאי מקרקעין, רופאים, אדריכלים ועוד רבים וטובים.

מקצועיות

בוררות ברשויות, בוררות בינלאומית, סוגיות אתיות, הליכים חסויים ועוד

בוררים

מינוי על ידי בית משפט, מינוי בהסכמה בין צדדים, שכר בורר, אכיפת פסק בוררות, מודלים שונים ועוד

ניהול הליך הבוררות

 

הוכחות, חקירת עדים, קבלת החלטות, חיבור פסק בוררות ועוד

bottom of page