top of page
המרכז למשפט מסחרי בשיתוף מרכז פישר שמחים לבשר על פתית ההרשמה למחזור 13 של הקורס המבוקש - השתלמות הכשרת בוררים בזום

 

מחזור נוסף נפתח ב 5 לדצמבר 2023, מספר המקומות מוגבל, ממליצים לכם להבטיח את מקומכם

info@crc-israel.org

5.12.23

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

לוגו 50

לוגו 50

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

לוגו קטן - מרכז פישר

לוגו קטן - מרכז פישר

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

סיום קורס שלישי מרכז פישר לבוררות

 

בסיומם של 12 מחזורים של קורסים פרונטליים ומקוונים עם למעלה מאלף בוררים בוגרי הקורס שלנו, אנו מקיימים כעת קורס נוסף דיגיטלי מקוון – בזום. 

 

הקישור לזום נשלח למשתתפים

 

הקורס מעניק הכשרה, שמאפשרת עמידה בהצלחה במבחן לקבלת דיפלומה, במסלול מקצועי חדש, באמצעות רישום בלשכת הבוררים בישראל.

 

 

לקורס נרשמו מאות משתתפים במחזורים האחרונים, כולל אנשי עסקים, אנשי תקשורת, מנכ"לים בכירים, טייסים, קצינים בכירים, שמאי מקרקעין, רופאים, אדריכלים ועוד רבים וטובים.

מקצועיות

בוררות ברשויות, בוררות בינלאומית, סוגיות אתיות, הליכים חסויים ועוד

בוררים

מינוי על ידי בית משפט, מינוי בהסכמה בין צדדים, שכר בורר, אכיפת פסק בוררות, מודלים שונים ועוד

ניהול הליך הבוררות

 

הוכחות, חקירת עדים, קבלת החלטות, חיבור פסק בוררות ועוד

bottom of page